Pattis Gang

Pattis GangPattis Gang.

Director : Sooraj Bolar.

Cast : Mohan Sheni, Vismaya Vinayak, Ajay Raj, Chandrahas Ullal, Navyatha Rai, Aravind bolar , Kishor D Shetty , Vijayakumar Kodialbail, Deepak Rai Panaje.

Music : Manikanth Kadri.

Producer : Preetham MN and Sooraj Bolar.

Banner : Inbox Creations.

FB Comments