Bakyar Kandodu – Pattanaje Song Lyrics

Bakyar Kandodu Lyrics

Music  : V Manohar
Lyrics : Navaneeth Shetty, Kadri
Singer : Sangeetha Balachandra

Bakyaru Kandodu
Gandhasaale Porlabede
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana

Bakyaru Kandodu
Gandhasaale Porlabede
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana

Denna Dennana.
Denna Dennana.
Denna Dennaana Dennaana Dennana.

Denna Dennana.
Denna Dennana.
Denna Dennaana Dennaana Dennana.

Bangaarda Kanganodu
Peru Nuppuda Onas
Siri Bagya Perga Urkarodu..

Bangaarda Kanganodu
Peru Nuppuda Onas
Siri Bagya Perga Urkaarodu…

Maayakodu Ragithodu
Mudhala Madhetu Chandre

Bakyaru Kandodu
Gandhasaale Porlabede
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana

Gooduda Chaavadi..
Permeda Kalotu
Inidaanthi Isirada Bangaara Baale

Gooduda Chaavadi
Permeda Kalotu
Inidaanthi Isirada Bangaaara Baale

Bale Thelike.. Savi Nalike..
Tuluva Kaletha Kalasha

Bakyaru Kandodu
Gandhasaale Porlabede
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana

Bakyaru Kandodu
Gandhasaale Porlabede
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana
Gumesondu Kammena
Paserundu Oorurme Dennana

Denna Dennana.
Denna Dennana.
Denna Dennaana Dennaana Dennana.

Denna Dennana.
Denna Dennana.
Denna Dennaana Dennaana Dennana.

FB Comments

Leave a Comment